Sátoraljaújhelyen született 1965-ben, pedagógus családban. Édesapja, Hegyessy Sándor hatására érdeklődése már kora gyerekkorától a természet megismerésére irányult. Középiskolai éveit is szülővárosában töltötte, ahol a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. Negyedéves egyetemi hallgatóként egy évig állatrendszertan gyakorlatot oktatott. 1990-ben szerzett biológus-ökológus diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Szakdolgozatát a Zempléni-hegység északi részének futóbogarairól (Coleoptera: Carabidae) írta.

 

1990-től 1992-ig a szombathelyi Savaria Múzeum muzeológusa volt, a kőszegi részlegnél dolgozott, a törpefürkészek (Hymenoptera: Proctotrupoidea) nevezéktanával, hazai típusanyagával és az európai határozókulcsokkal foglalkozott. Ezután 1992. április elsejétől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum természettudományi gyűjteményének munkatársaként a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba került. Két évtizeden keresztül kapcsolódott a megye, főképpen a zempléni és abaúji térség közművelődésének gazdagításához. A múzeum 2013 januárjától a budapesti székhelyű Petőfi Irodalmi Múzeum részévé vált. A Kazinczy Ferenc Múzeumban munkakörét napjainkig megtartotta, mint ahogy a korábban megyei kezelésű gyűjtemény is állami tulajdonként Sátoraljaújhelyen maradt.

 

Bogárfauna-feltérképező kutatásait Magyarország északkeleti részén: a Bodrogköz, Rétköz, Taktaköz, a Tisza-mente, a Cserehát és a Zempléni-hegység területein folytatja. Számos tanulmányt készített és jelentetett meg ezek feldolgozásából más rovarászokkal közösen.

 

Térbeli szakmai elszigeteltsége miatt lényeges, hogy tagja lett a Magyar Rovartani Társaságnak (1991). Az előadóüléseken több beszámolót tartott bogárfauna-kutatási témában. A MRT 1998 januárjában neki ítélte a Frivaldszky Emlékplakett bronz fokozatát. Több alkalommal választották be a társaság választmányi tagjai közé. Jelenleg is az.

 

A múzeumi szakmai szervezetek közül a Pulszky Társaság 2005 tavaszán neki ítélte a Pulszky Károly díjat. 2005 áprilisában a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszterétől "Miniszteri Elismerő Oklevelet" kapott. 

 

Múzeumi munkájának szakmai részében nem csupán a Zemplén-környéki fauna feltérképezésével, hanem a teljes magyarországi cincérfauna adatainak feldolgozásával, a futrinkák elterjedésének vizsgálatával, a díszbogarak határozásának elősegítésével, illetve számos, a természetvédelemnek fontos állatfaj és élőhely megőrzésével is foglalkozik. Kapcsolatot tart fenn a térség három nemzeti parkjával: az Aggteleki NP, a Bükki NP és a Hortobágyi NP munkatársaival egyaránt együtt dolgozik. 2003-tól 2009-ig (annak befejeződéséig) tagja volt az Európai Unió érdekkörébe is tartozó ún. Natura 2000 Területek, az európai szinten is jelentős élőlények, élőhelyek megőrzését Magyarországon megszervező hivatalos természetvédő hivatal független szakértőket összefogó Szakmai Bizottságának. Ennek keretében részt vett a 2005 szeptemberében megrendezett Pannon Biogeográfiai Szeminárium európai uniós egyeztető tárgyalásán, ahol a hazai bogarak felelőse volt. Részt vett a 2005-ben Natura 2000 területeken kezdett monitorozás tervezésében, az egyes bogárfajoknál kérdéses felmérésének tesztelésében, új vizsgálati módszerek kipróbálásában is. A Borsod—Abaúj—Zemplén megyei területeken napjainkban is az ő bogárkutató munkájára támaszkodik a hivatásos természetvédelem, a terepi vizsgálatok és a feldolgozások, értékelések szempontjából egyaránt.

 

Civil társadalmi tevékenységet két évtizede folyamatosan végez. A Magyar Rovartani Társaságon kívül a sátoraljaújhelyi székhelyű Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület és a Zempléni Gombász Egyesület vezetőségében is szerepet vállal. A civil egyesületek törekvéseinek megfelelően számos ismeretterjesztő előadást tartott a környék jelentősebb oktatási intézményeiben. Erdei iskolákban a természeti körülmények közt látható vízi és szárazföldi élőlények, főként rovarok szerepelnek évről évre az általa bemutatottak között, de szerkesztett képes vetítéseket is gyakran tart. A helyi televízióban és az írott sajtóban is népszerűsíti a szervezett egyesületi programokat. Mindkét egyesületben a biológiai szakanyagok felelőse, számos ismeretterjesztő kiadvány, könyv szerzője, lektora, kiadója. A számítógépes honlapokon is rendszeresen megjelennek fényképei és írásai, de saját honlapja nincs. 

 

Elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tevékenységei megtekinthetők: 

www.kazinczymuzeum.hu

www.azertke.hu

www.zge.hu

 

Hegyessy Gábor 2014 decemberéig megjelent írásai:

 

Ádám L. és Hegyessy G. (1998): Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz lemezescsápú bogárfaunájához (Coleoptera: Scarabaeoidea). Zempléni Táj (különszám) Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 2: 180.

Ádám L. és Hegyessy G. (2001): Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera). A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Füzetei 5 (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 3): 1250.

Ádám L. és Hegyessy G. (2004): Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera). Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 4: 97 pp. 

Ádám L. and Hegyessy G. (2009): New data about the rove beetle fauna of the Bodrogköz (Coleoptera, Staphylinidae). Thaiszia – Journal of Botany 19. Suppl. 1: 389—401.

Bogyó D., Korsós Z., Lazányi E. and Hegyessy G. (2012): Millipedes (Diplopoda) from the Zemplén Mountains, Northeast Hungary, with two julid species new to the Hungarian fauna. Opuscula Zoologica Budapest, 43 (2): 131—145. 

Frank T. és Hegyessy G. (1995): A madarak világa. (kiállításvezető) A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Füzetei 2: 154. ISMERETTERJESZTŐ

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Bodrog. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 32.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Füzér. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 98.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Füzérradványi Kastélypark Természetvédelmi Terület. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 86—87.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Hegyalja. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 9.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Hegyköz. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 8.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Long-erdő. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 70.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Nagykövesd. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 64.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Törökér Szivattyútelep. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 54.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Túraútvonalak. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 18.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Zempléni Tájvédelmi Körzet. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 13.

Gidó Zs., Hegyessy G. és Szél Gy. (2003): A Helophorus (Rhopalohelophorus) croaticus Kuwert, 1886 hazai előfordulása. Folia entomologica hungarica 64: (in print.)

Hegyessy G. (1990): Vízicickány (Neomys spec.) megfigyelés Rostalló (Zempléni-hg.) környékén. Calandrella 4(2): 44.

Hegyessy G. (1992): Az Alpokalja cincérei  I. Savaria, A Vas megyei Múzeumok Értesítője 20/2: 75121.

Hegyessy G. (1996): A Long-erdő híres fái. Zempléni Táj 2: 57. ISMERETTERJESZTŐ

Hegyessy G. (1997): Sátoraljaújhely környékének cincérei (Coleoptera; Cerambycidae). Zempléni Táj (különszám) Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 1: 168.

Hegyessy G. (1998): A sátoraljaújhelyi Long-erdő állatvilága  Zempléni Táj 3: 35. ISMERETTERJESZTŐ

Hegyessy G. (2000): A Long-erdő védett rovarai. Helyi Krónika, Környezetbarát melléklet 7 (3): 12. ISMERETTERJESZTŐ

Hegyessy G. (2000): Sátoraljaújhely élővilága. Újhelyi Körkép 13 (3): 20. ISMERETTERJESZTŐ

Hegyessy G. (2000): Gőték, szalamandrák. Újhelyi Körkép 13 (4): 15. ISMERETTERJESZTŐ

Hegyessy G. (2000): A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola rovargyűjteményének magyarországi cincérei (Coleoptera: Cerambycidae). A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei 12. Természettudományok 7: 23–35.

Hegyessy G. (2002): Adatok Balsa, Gávavencsellő és Tiszabercel Tisza menti területeinek futóbogarairól (Coleoptera: Carabidae). Acta Biologica Debrecina Oecologica Hungarica 11/2: 79–93.

Hegyessy G. (2002): Alsóregmec természeti értékei. In: Fehér J. és Kováts D. (szerk.): Alsóregmec kistükre 1277–2002. 29–38. 

Hegyessy G. (2002): A település és környékének élővilága. In: Veres L. és Viga Gy. (szerk.): Szendrő monográfiája. 23–56.

Hegyessy G. (2002): A zempléni tájak természeti értékei. Honismeret  30./3: 6–9.

Hegyessy G. (2002): Halmaj és környékének élővilága. In: Veres L. és Viga Gy. (szerk.): Halmaj monográfiája. 35–49.

Hegyessy G. (2002): Természetrajzi kutatások a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban (1992—2002). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (2002) 41: 407—421.

Hegyessy G. (2004): Az arborétum. In: Fehér J. és Kováts D. (szerk.): Füzérradvány falukönyve. 33—44.

Hegyessy G. (2004): Füzérradvány környékének élővilága. In: Fehér J. és Kováts D. (szerk.): Füzérradvány falukönyve. 21—32.

Hegyessy G. (2004): Kétéltűek. Abaúj-Zemplén természeti értékei 4: 2—15.

Hegyessy G. (2006): Abaúj és Zemplén bogárfaunájának (Coleoptera) kutatása. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 30: 431—437.

Hegyessy G. (2006): Adatok Magyarország északkeleti részének gerinces állatairól (Vertebrata) I. – Ingolák (Petromyzontiformes), halak (Pisces), kétéltűek (Amphibia), hüllők (Reptilia). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (2006) 45: 499—521.

Hegyessy G. (2006): Természettudományi kutatások és természetvédelem. Magyar Múzeumok 2006/2. 12 (2): 58—59. 

Hegyessy G. (2007): A Long-erdő gombái. Abaúj-Zemplén természeti értékei 5: 1—33.

Hegyessy G. (2007): Répási Gábor miskolci gombász hagyatéka a Kazinczy Ferenc Múzeumban. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (2007) 46: 511—519.

Hegyessy G. (2007): Zoológiai kutatások Szerencs környékén. Futóbogárfélék és cincérfélék (Coleoptera: Carabidae et Cerambycidae). In: Frisnyák S. és Gál A. (szerk): Szerencs, Dél-Zemplén központja. A IV. Tájföldrajzi Konferencia előadásai (Szerencs, 2007. április 19—20.) 83—94.

Hegyessy G. (2008): A Bodrogköz cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 47: 255—263.

Hegyessy G. (2008): Bogarak (Coleoptera). In: Dobos E. és Terek, J. (szerk.): Élet a folyók között. A Bodrogköz tájhasználati monográfiája. Miskolc, 73—75.

Hegyessy G. (2009): A Bodrogköz zoológiai kutatása. In: Tuba Z. (szerk.): Bodrogköz – A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája, Gödöllő – Sárospatak /2008/. 661—691.

Hegyessy G. (2009): Adatok a Bodrogköz futóbogár-faunájához (Coleoptera: Carabidae). In: Tuba Z. (szerk.): Bodrogköz – A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája, Gödöllő – Sárospatak /2008/. 749—773.

Hegyessy G. (2010): Bogarak Abaúj és Zemplén tájain. Abaúj-Zemplén természeti értékei 11. 1—101.

Hegyessy G. (2010): Hüllők Zemplén és Abaúj tájain. Abaúj-Zemplén természeti értékei 12. 1—37.

Hegyessy G. (2011): A Füzérradványi Kastélypark Természetvédelmi Terület. Abaúj-Zemplén természeti értékei 13. 1—51.

Hegyessy G. (2011): A Hernád-völgy bogár-faunisztikai kutatása, a futóbogárfélék (Coleoptera: Carabidae) elterjedése a magyarországi folyószakasz mentén. In: Frisnyák S. és Gál A. (szerk.): A magyarországi Hernád-völgy. Földrajzi tanulmányok. Nyíregyháza—Szerencs, 71—95.

Hegyessy G. (2012): A széphalmi Kazinczy Emlékkert. Abaúj—Zemplén Természeti értékei 14: 1—70.

Hegyessy G. (2012): A Zempléni-hegység állatvilágának tudományos feltárói. In: Gál A. (szerk.): A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Tanulmánygyűjtemény. Nyíregyháza—Szerencs, 303—348. 

Hegyessy G. (2013): Borsod—Abaúj—Zemplén megye cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum, Budapest, 148 pp., 28 tábla.

Hegyessy G. (2014): Abaújszántó. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 130.

Hegyessy G. (2014): Bevezető. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 6—7.

Hegyessy G. (2014): Boldogkőújfalu. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 126.

Hegyessy G. (2014): Borsi. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 65.

Hegyessy G. (2014): Huták. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 120.

Hegyessy G. (2014): Makkoshotyka. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 46.

Hegyessy G. (2014): Telkibánya. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 110.

Hegyessy, G. and Kotán, A. (2008): Cerambycidae. Pp. 284—287. In: Merkl, O. 2008: Data to the knowledge on the beetle fauna of Maramureş, Romania (Coleoptera). StudiaUniversitatis Vasila Goldiş, Seria Ştienţele Vieţii (Life Science Series) 18(Supplement): 243—311.

Hegyessy G. és Kovács T. (1997): Az Őrség cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). Az Őrségi Tájvédelmi Körzet Természeti Képe, 1996  Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (1996) 23/2: 141161.

Hegyessy G. és Kovács T. (1998): A Zempléni-hegység cincérei (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 22 (1997): 223245.

Hegyessy G. és Kovács T. (2003): Adatok a Dunántúl déli részének cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 27: 161–196.

Hegyessy G., Kovács T., Márkus A. és Szalóki D. (1999): Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). Crisicum 2: 165184.

Hegyessy G., Kovács T. és Merkl O. (2002): Cerambycidae (Coleoptera) from the Fertő–Hanság National Park and its surroundings, Western Hungary. In: Mahunka s. (szerk.): The fauna of the Fertő–Hanság National Park 2: 473–483.

Hegyessy G., Kovács T., Nagy F., és Palotás F. (1999): Az Alpokalja cincérei II. (Coleoptera: Cerambycidae). Savaria, A Vas megyei Múzeumok Értesítője (1998) 25/2: 205242

Hegyessy G., Kovács T, Muskovits J. és Szalóki D. (2000): Adatok Budapest és Pest megye cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 24: 221–282.

Hegyessy G. and Kutasi Cs. (2010): First record of Leiopus femoratus Fairmaire, 1859 in Hungary (Coleoptera: Cerambycidae). Folia entomologica hungarica 71: 43—45.

Hegyessy G. and Kutasi Cs. (2010): Trichoferus species new to Hungary (Coleoptera: Cerambycidae). Folia entomologica hungarica 71: 35—41.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Atracélcincér (Pilemia tigrina). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 277—281.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Gyászcincér (Morimus funereus). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 270—273.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Havasi cincér (Rosalia alpina). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 265—269.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 260—264.

Hegyessy G. és Orosz A. (2007): A Kazinczy Ferenc Múzeum kabócagyűjteménye (Homoptera). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (2007) 46: 483—509.

Hegyessy G  és Szél Gy. (2002): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye. Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 26: 189–220.

Hegyessy G. és Zsólyomi T. (2014): Abaújkér. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 128.

Horvatovich S., Hegyessy G. és Kovács T. (2000): Adatok a Villányi-hegység cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). Dunántúli Dolgozatok, (A) Természettudományi Sorozat, 10: 223228.

Kontschán J., Hegyessy G. és Csordás B. (2006): Abaúj és Zemplén tájainak makroszkopikus rákjai (Crustacea). Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 5. 90 pp.

Kovács T. és Hegyessy G. (1991): A Necydalis major L. új magyarországi lelőhelye, adatok életmódjához (Coleoptera, Cerambycidae). Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 14 (1989): 129131.

Kovács T. és Hegyessy G. (1993): Új és ritka fajok Magyarország cincérfaunájában (Coleoptera, Cerambycidae). Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 17 (1992): 181188.

Kovács T. és Hegyessy G. (1994): Három melegkedvelő tölgyes Cerambycidae faunájának összehasonlítása. Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 18 (1993): 6973.

Kovács T. és Hegyessy G. (1994): Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról. Folia Hist.-nat. Mus. Matr. 18 (1993): 7579.

Kovács T. és Hegyessy G. (1996): Magyarországi cincér tápnövények  (Coleoptera, Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 20 (1995): 185197.

Kovács T. és Hegyessy G. (1998): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai (Coleoptera: Cerambycidae). Folia entomologica hungarica 58 (1997): 6372.

Kovács T. és Hegyessy G. (1998): A Mátra cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 22 (1997): 203222.

Kovács T. és Hegyessy G. (1999): Cerambycidae (Coleoptera) from the Aggtelek National Park. The Fauna of the Aggtelek National Park 2: 255264.

Kovács T és Hegyessy G. (2003): A Felső-Tisza-vidék és Bátorliget cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 27: 197–209.

Kovács T. és Hegyessy G. (2006): A Mecsek cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). Folia comloensis 15: 173—200.

Kovács T., Hegyessy G. és Borsos S. (2001): Somogy megye cincéreinek katalógusa (Coleoptera: Cerambycidae). in: Natura Somogyiensis. (Somogy fauna katalógusa. A XX. század végén Somogy megyéből ismertté vált állatfajok listája.) 1: 213–220.

Kovács T., Hegyessy G. és Medvegy M. (1999): Foodplant data of longhorn beetles from Europe (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 23 (1998-99): 333339.

Kovács T, Hegyessy G. és Merkl O. (2000): Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról II. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 24: 197–203.

Kovács T., Hegyessy G. és Soltész Gy. (1996): Debrecen és környéke cincérfaunája (Coleoptera, Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 20 (1995):175184.

Kovács T, Muskovits J. és Hegyessy G. (2000): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai III. (Coleoptera: Cerambycidae) Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 24: 205–220.

Magura T., Ködöböcz V., Tóthmérész B., Molnár T., Elek Z., Szilágyi G. és Hegyessy G. (1998): Carabid fauna of the Beregi-síkság and its biogeographical relations (Coleoptera: Carabidae). Folia entomologica hungarica 58 (1997): 7382.

Merkl O., Hegyessy G. és Kovács T. (1996): Cerambycidae (Coleoptera) from the Bükk National Park. The Fauna of the Bükk Natoinal Park 2: 309326

Merkl O., Hegyessy G., Molnár M., Németh T., Szalóki D. and Szénási V. (2012): Seven new beetle species in the Hungarian fauna (Coleoptera). Folia entomologica hungarica 73: 29—33.

Muskovits J. és Hegyessy G. (2002): Magyarország díszbogarai (Coleoptera: Buprestidae) – Jewel beetles of Hungary. Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 404 pp., + 15 színes tábla

Muskovits J., Hegyessy G. és Rahmé N. (2003): Adatok Magyarország díszbogár-faunájának ismeretéhez (Coleoptera: Buprestidae). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 46–47 (2001–2002): 13–24.

Orosz A. és Hegyessy G: (2006): A zempléni kabócakutatás elmúlt évszázadának eredményei. Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 30: 423—429.

Szabóky Cs. és Hegyessy G. (2000): Zemplénben is támad a vadgesztenyemoly. Újhelyi Körkép, 13 (9): 15.  

Szalóki D. és Hegyessy G. (2008): Adatok a Bodrogköz bogárfaunájához (Coleoptera: Cantharoidea, Cleroidea, Lymexyloidea, Cucujoidea (részben), Tenebrionoidea). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 47: 221—254

Szél Gy. és Hegyessy G. (1997): Adatok az Őrségi Tájvédelmi Körzet futóbogár faunájához (Coleoptera: Carabidae). Az Őrségi Tájvédelmi Körzet Természeti Képe, 1996  Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (1996) 23/2: 736.

Szél Gy., Bérces S. és Hegyessy G. (2014): Kárpáti vízifutrinka (Carabus variolosus). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 205—208.

Szél Gy., Bérces S.,Hegyessy G. és Retezár I. (2014): Zempléni futrinka (Carabus zawadzkii). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 219—222.

Varga T., Hegyessy G., Merényi Zs., Szegedi Zs. és Bratek Z. (2014): Föld alatti gombák Magyarország tájain: I. Tokaj—Zempléni-hegyvidék. Mikológiai Közlemények, Clusiana 52 (1—2) (2013): 65—78.

Kováts Dániel (szerk.) (2001): Sátoraljaújhely lexikona. (élővilág témájú szócikkek 71 önállóan, 8 más társszerzőkkek közösen)

Csorba Cs. és Hegyessy G. (2001): Halászat. In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 145–146.

Godzsák T., Hegyessy G. és Csorba Cs. (2001): Vadászat. In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 431–432.

Hegyessy G. (2001): Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület. 9., Alice-fasor. 13., Álkérészek (Plecoptera). 13., Állatvilág. 14.,  Alsórendű rovarok (Apterygota). 15., Antal-fasor. 19–20., Bogarak (Coleoptera). 45–48., Bolhák (Siphonaptera). 49., Csalánozók (Cnidaria). 70., Csőrös rovarok (Mecoptera). 78., Egyenesszárnyúak (Orthoptera). 91–93., Egysejtűek (Protozoa). 93., Élővilág. 95., Élővilág kutatása. 95–96., Fák. 114–115., Fenyves. 122., Férgek. 122–123., Források. 126–127., Gombák (Fungi). 135–136., Halak (Pisces). 144–145., Háromhonvéd-fák. 148., Hártyásszárnyúak (Hymenoptera). 149., .Háziállatok 152., Hólyagoslábúak (Thysanoptera). 158–159., Hore-patak. 160., Humusz. 165., Hüllők (Reptilia). 166., Ikerszelvényesek (Diplopoda). 168–169., István-fasor. 174, Izabella-fa. 177., Ízeltlábúak (Arthropoda). 177., Kabócák (Homoptera). 183–184., Kazinczy Ferenc széphalmi emlékparkja. 196–197., Kérészek (Ephemeroptera). 208., Kétéltűek (Amphibia). 210–211., Kétszárnyúak (Diptera). 211., Kossuth-kert (Széphalom). 220., Kökényes. 227., Lepkék (Lepidoptera). 243–244., Long-erdő. 246–247., Mályva-domb. 258., Mária-fa. 258., Mohák (Bryophyta). 267–268., Moszatok (Algae). 269–270., Növényvilág. 286., Ősállatok. 293–294., Papok útja. 301–302., Pókszabásúak (Arachnoidea). 320., Poloskák (Heteroptera). 321–322., Puhatestűek (Mollusca). 324–325., Rákok (Crustacea). 329–330., Recésszárnyúak (Neuropteroidea). 331., Ronyva-zugi-szükségtározó. 340–341., Rovarok (Insecta). 341., Stefánia-fa. 361., Százéves-tölgy. 368–369., Százlábúak (Chilopoda). 369., Szénégető-völgy. 373., Szitakötők (Odonata). 385., Szivacsok (Porifera). 385., Szövőcsévések (Symphyla). 390., Szúnyog-sziget. 391., Tarda-völgy. 399., Tarzan-fa. 399–400., Tegzesek (Trichoptera). 400., Termesztett növények. 405., Tetvek. 406., Vadásztársaságok. 432., Védett állatok. 459–460., Vizek. 469–470., Zuzmók (Lichenes). In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 499.

Hegyessy G. és Fehér J. (2001): Tessedik-fa. In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 405–406.

Hegyessy G. és Géczi I. (2001): Emlősök (Mammalia). In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 97–99.

Hegyessy G. és Pelles G. (2001): Gyomnövények. 142–143., Növénytársulások. In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 285–286.

Kerényi A. és Hegyessy G. (2001): Diana-fák. In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 82.

Szegedi Zs. és Hegyessy G. (2001): Madarak (Aves). In: Kováts D. (szerk.): Sátoraljaújhely Lexikona Kazinczy Ferenc Társaság, Sátoraljaújhely, 249–252.

Frisnyák S., Gál A. és Horváth G. (szerk.) (2009): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona pp. 429. (zoológiai témájú szócikkek 33 önállóan, 2 társszerzővel közösen)

Boros L. és Hegyessy G. (2009): Filoxéra. In: Frisnyák S., Gál A. és Horváth G. (szerk.) (2009): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona. Nyíregyháza—Szerencs, 96.

Hegyessy G. (2009): Álkérészek. 19., Állattani kutatások. 19—20., Állatvilág. 21., Alsórendű rovarok. 22., Bogarak. 47—49., Bolhák. 52., Csőrös rovarok. 67., Egyenesszárnyúak. 74—75., Egysejtűek, szivacsok és csalánozók. 75., Emlősök. 76—77., Férgek. 95., Halak. 125—126., Hártyásszárnyúak. 131., Hólyagoslábúak. 142., Hüllők. 146., Ikerszelvényesek. 148., Kabócák. 155., Kérészek. 163—164., Kétéltűek. 164., Kétszárnyúak. 164., Lepkék. 190—192., Madarak. 197—199., Ősmaradványok. 239., Pókszabásúak. 251., Poloskák. 253—254., Puhatestűek. 256., Rákok. 257—258., Recésszárnyúak. 259—260., Rovarok. 267., Százlábúak. 288., Szövőcsévések. 311., Tegzesek. 325., Tetvek. 331., Védett állatok. In: Frisnyák S., Gál A. és Horváth G. (szerk.) (2009): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona. Nyíregyháza—Szerencs, 366. 

Hegyessy G. és Kókai S. (2009): Állattenyésztés. In: Frisnyák S., Gál A. és Horváth G. (szerk.) (2009): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona. Nyíregyháza—Szerencs, 20—21.

 

A magam által legfontosabbnak ítélt 25 írás:

1. Ádám L. és Hegyessy G. (1998): Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz lemezescsápú bogárfaunájához (Coleoptera: Scarabaeoidea). Zempléni Táj (különszám) Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 2: 180.

2. Ádám L. és Hegyessy G. (2001): Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera). A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Füzetei 5 (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 3): 1250.

3. Ádám L. és Hegyessy G. (2004): Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera). Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 4: 97 pp. 

4. Hegyessy G. (1997): Sátoraljaújhely környékének cincérei (Coleoptera; Cerambycidae). Zempléni Táj (különszám) Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 1: 168.

5. Hegyessy G. (2006): Adatok Magyarország északkeleti részének gerinces állatairól (Vertebrata) I. – Ingolák (Petromyzontiformes), halak (Pisces), kétéltűek (Amphibia), hüllők (Reptilia). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (2006) 45: 499—521.

6. Hegyessy G. (2009): A Bodrogköz zoológiai kutatása. In: Tuba Z. (szerk.): Bodrogköz – A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája, Gödöllő – Sárospatak /2008/. 661—691.

7. Hegyessy G. (2009): Adatok a Bodrogköz futóbogár-faunájához (Coleoptera: Carabidae). In: Tuba Z. (szerk.): Bodrogköz –A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája, Gödöllő – Sárospatak /2008/. 749—773.

8. Hegyessy G. (2010): Bogarak Abaúj és Zemplén tájain. Abaúj-Zemplén természeti értékei 11. 1—101.

9. Hegyessy G. (2010): Hüllők Zemplén és Abaúj tájain. Abaúj-Zemplén természeti értékei 12. 1—37.

10. Hegyessy G. (2011): A Hernád-völgy bogár-faunisztikai kutatása, a futóbogárfélék (Coleoptera: Carabidae) elterjedése a magyarországi folyószakasz mentén. In: Frisnyák S. és Gál A. (szerk.): A magyarországi Hernád-völgy. Földrajzi tanulmányok. Nyíregyháza—Szerencs, 71—95.

11. Hegyessy G. (2012): A széphalmi Kazinczy Emlékkert. Abaúj—Zemplén Természeti értékei 14: 1—70.

12. Hegyessy G. (2012): A Zempléni-hegység állatvilágának tudományos feltárói. In: Gál A. (szerk.): A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Tanulmánygyűjtemény. Nyíregyháza—Szerencs, 303—348. 

13. Hegyessy G. (2013): Borsod—Abaúj—Zemplén megye cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum, Budapest, 148 pp., 28 tábla.

14. Hegyessy G. és Kovács T. (2003): Adatok a Dunántúl déli részének cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 27: 161–196.

15. Hegyessy G., Kovács T., Márkus A. és Szalóki D. (1999): Adatok a Körös-Maros Nemzeti Park cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). Crisicum 2: 165184.

16. Hegyessy G., Kovács T., Nagy F., és Palotás F. (1999): Az Alpokalja cincérei II. (Coleoptera: Cerambycidae). Savaria, A Vas megyei Múzeumok Értesítője (1998) 25/2: 205242

17. Hegyessy G., Kovács T, Muskovits J. és Szalóki D. (2000): Adatok Budapest és Pest megye cincérfaunájához (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 24: 221–282.

18. Hegyessy G. és Szél Gy. (2002): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye. Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 26: 189–220.

19. Kontschán J., Hegyessy G. és Csordás B. (2006): Abaúj és Zemplén tájainak makroszkopikus rákjai (Crustacea). Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről 5.  90 pp.

20. Kovács T. és Hegyessy G. (1998): Magyarországi cincérek tápnövény- és lelőhelyadatai (Coleoptera: Cerambycidae). Folia entomologica hungarica 58 (1997): 6372.

21. Kovács T és Hegyessy G. (2003): A Felső-Tisza-vidék és Bátorliget cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 27: 197–209.

22. Merkl O., Hegyessy G. és Kovács T. (1996): Cerambycidae (Coleoptera) from the Bükk National Park. The Fauna of the Bükk Natoinal Park 2: 309326

23. Muskovits J. és Hegyessy G. (2002): Magyarország díszbogarai (Coleoptera: Buprestidae) – Jewel beetles of Hungary. Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 404 pp., + 15 színes tábla

24. Szalóki D. és Hegyessy G. (2008): Adatok a Bodrogköz bogárfaunájához (Coleoptera: Cantharoidea, Cleroidea, Lymexyloidea, Cucujoidea (részben), Tenebrionoidea). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 47: 221—254

25. Kováts Dániel (szerk.) (2001): Sátoraljaújhely lexikona. (élővilág témájú szócikkek (78) java részben önállóan, néhány Pelles Gábor, Szegedi Zsolt, Géczi István és Godzsák Tibor szerzőkkel közösen)

 

Hegyessy Gábor 2014-ben megjelent írásai

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Bodrog. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 32.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Füzér. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 98.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Füzérradványi Kastélypark Természetvédelmi Terület. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 86—87.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Hegyalja. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 9.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Hegyköz. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 8.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Long-erdő. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 70.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Nagykövesd. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 64.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Törökér Szivattyútelep. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 54.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Túraútvonalak. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 18.

Géczi I. és Hegyessy G. (2014): Zempléni Tájvédelmi Körzet. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 13.

Hegyessy G. (2014): Abaújszántó. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 130.

Hegyessy G. (2014): Bevezető. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 6—7.

Hegyessy G. (2014): Boldogkőújfalu. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 126.

Hegyessy G. (2014): Borsi. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 65.

Hegyessy G. (2014): Huták. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 120.

Hegyessy G. (2014): Makkoshotyka. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 46.

Hegyessy G. (2014): Telkibánya. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 110.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Atracélcincér (Pilemia tigrina). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 277—281.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Gyászcincér (Morimus funereus). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 270—273.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Havasi cincér (Rosalia alpina). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 265—269.

Hegyessy G. és Merkl O. (2014): Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 260—264.

Hegyessy G. és Zsólyomi T. (2014): Abaújkér. In: Géczi I., Gécziné Nagy M., Hegyessy G. (szerk.): Zemplén Bakancslistája. – 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj—Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 128.

Szél Gy., Bérces S. és Hegyessy G. (2014): Kárpáti vízifutrinka (Carabus variolosus). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 205—208.

Szél Gy., Bérces S., Hegyessy G. és Retezár I. (2014): Zempléni futrinka (Carabus zawadzkii). In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 219—222.

Varga T., Hegyessy G., Merényi Zs., Szegedi Zs. és Bratek Z. (2014): Föld alatti gombák Magyarország tájain: I. Tokaj—Zempléni-hegyvidék. Mikológiai Közlemények, Clusiana 52 (1—2) (2013): 65—78.

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com