Az ásatás második hetében folytattuk a munkát a Várhegyen, hogy fényt derítsünk az északi várudvart borító különböző rétegek egymáshoz való viszonyára, kapcsolataikra, korukra, valamint, hogy további izgalmas és szép leletekkel gazdagítsuk az eddig előkerült anyagot. Most a Kedves Olvasó betekintést nyerhet ebbe az éppen zajló ásatásba és megismerkedhet a felvetődő kérdésekkel és  problémákkal.

A hegy északi csúcsán található feltételezett toronyépület omladékának bontása során még nem derült ki, hogy valójában milyen is pontosan az alaprajza, innen azonban már több, 16. századra keltezhető pénzérme is előkerült. 

A toronyépülettől délre, annak ajtónyílása előtt, a várudvaron hosszú kutatóárkot húztunk, s három egységre tagoltuk. A torony bejárata előtti szakaszban a mai járószint alatt vastag, nagy kövekből, habarcstörmelékből álló omladékréteget találtunk, amelyben faragott kváderkövek feküdtek. E rétegeket elbontva, nagyjából 130 cm mélységben egy kemény, égett, sötétszürke járószintre bukkantunk, amely talán a várudvar egykori járószintje lehetett. Számos kérdés merült fel ezzel kapcsolatban: ha ez volt az egykori várudvar szintje, akkor hogyan közelítették meg azt az 2,5 méter mélyen lévő torony bejárata felől? Esetleg ez egy későbbi felszín volt, amikor már a torony alsó szintjét nem használták, így még mélyebben találjuk majd meg azt a korábbi járófelületet, ami a torony korábbi periódusához kapcsolódott?

Egy másik izgalmas kérdés is gondolkodásra ad okot, hogy mikor és milyen körülmények között kerülhetett eltemetésre a Várhegyen az az elhunyt személy, akinek a csontvázára a várudvari árok középső részében akadtunk rá. E rejtélyes és minden bizonnyal szomorú véget érő történetet valószínűleg már sosem fogjuk megtudni, azt azonban biztosan állíthatjuk, hogy az elhunyt személy már a világháborús események előtt elhalálozott. A sír bontása során előkerült leletek sokkal korábbra datálják azt. Előkerült egy 1447-1450 között, V. László idején vert érme és egy D alakú, középen rovátkolt csat, amely a 14. századtól akár a 18. századig is megtalálható.

A következő héten reméljük egyre több kérdésre megtaláljuk a választ és tovább pontosítani Újhely várának alaprajzát, építéstörténetét és a Várhegyen zajló események egyes részleteit.

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com