Az ásatás második felében tovább folytattuk a várudvar épületeinek kutatását. A korábban bemutatott négy árkon kívül további két helyszínen kezdtük meg a munkát: egy 2x3 méteres szondát nyitottunk a 2. és a 4. ároktól északra, a várudvar közepén, valamint ezektől keletre az 5. árokban azt szerettük volna megtudni, hogy folytatódik-e a 4. árokban futó falszakasz.

Az ásatási helyszínen való könnyebb tájékozódás érdekében a Várhegy északi részéről készült légifotón jelöltük a megnyitott árkokat.

Ebben a három hétben az 1. árokban már egyáltalán nem dolgoztunk, mivel itt befejeztük a bontást és a dokumentálást is. 

A 2. árok északi részét tovább bővítettük, hogy megnézzük, milyen állapotban van az L alaprajzú fal külső sarka. A bontás során kiderült, hogy a falsarok nagyon rossz állapotban van, szinte teljesen elpusztult az idők során. Az árkot itt is kitisztítottuk a sziklafelszínig, ami után megkezdtük a falsíkok és a metszetfalak rajzolását, fotódokumentálását.

A 4. árokban előkerült falszakasz mindkét oldalán sikerült megtalálnunk a középkori járószintet, amelyet közvetlenül a sziklafelszínen alakítottak ki. A falkorona tiszítása során érdekes dologra lettünk figyelmesek: egy téglából kirakott déli irányban lejtő és enyhén szélesedő nyílás maradványát találtuk meg. A faltól délre, az omladék bontása során pedig nagyon sok egész tégla került elő, amely minden vaószínűség szerint egykor ennek a boltozott felépítménye lehetett. Sokat gondolkodtunk, hogy vajon mi lehetett ez, először lőrés jutott eszünkbe, de valószínűbb, hogy egy téglából épített kifolyónyílás lehetett a falban.

Az 5. árkot azért nyitottuk meg a 4. számútól keletre, hogy kiderítsük, folytatódik-e az utóbbiban megtalált fal kelet felé. Rá kellett jönnünk, hogy ez a fal véget ér valahol a két árok között, de ennek feltárása a következő ásatás feladata lesz. Így az 5. árokban szintén megkerestük a sziklafelszínt, amely felett közvetlenül őskori kerámiatöredékek kerültek elő. A feltáráson résztvevő diákok munkájának alaposságát mutatja, hogy még a halpikkelyeket is sikerült összegyűjteni az árokban.

A várudvar közepén nyitott kisméretű szondában (1. szonda) arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan folytatódik a korábban említett íves fal, amelynek egy részét a 4. árokban találtuk meg. Kiderült azonban, hogy ezt a falat valamikor visszabontották, ugyanis csak a fal helyét sikerült megtalálnunk. Ezenkívül a várudvar középkori járószintjét is sikerült megtisztítani, ami nagyon jó állapotban maradt meg.

A Várhegy északnyugati végében nyitott 3. árokban nagy izgalommal folytattuk az előkerült kapu bontását. Ennek során nyilvnvalóvá vált, hogy ez talán egy toronynak a bejárata. Az árkot kiszélesítettük keleti és nyugati irányban is, hogy könnyebben tudjunk haladni a munkával, valamint, hogy az épületből is nagyobb részt tudjunk megvizsgálni. Az idén az egész épületet nem tudtuk feltárni az idő rövidsége miatt, de a feltárt falak alapján valószínűleg egy háromszögű, esetleg trapéz alakú toronnyal kell számolnunk. Déli falának eddig csak a helyét sikerült feltárni, úgyanis egyértelműen látszik, hogy elpusztult, talán felrobbantották. A kapu mindkét oldalán megtaláltuk az egykori járószintet, ami a több, mint 2 méter magas omladék alatt feküdt. Azt még nem tudjuk, hogy ez a kapu egy pincébe vagy pedig egy földszinti helyiségbe vezetett, de inkább utóbbi tűnik valószínűnek. A kapu íves kőkerete nagyon jó állapotban maradt meg a küszöbkővel együtt. Ezenkívül a zárból is megvan egy vaskarika a baloldali szárkőben. A keret hátoldalán pedig az egykori faajtó lenyomata is jól látható, valamint az is, hogy belülről egy nagy gerendával zárták be, ugyanis ennek fészkei előkerültek a falban a kapu mindkét oldalán. A kőkeret egyik íves elemén pedig a kőfaragó mesterjegyét is megfigyeltük.

Már azért is nagyon szerencsésnek éreztük magunkat, hogy egy eredeti helyzetében megmaradt kaput tárhatunk fel, azonban a 3. árok további meglepetéseket tartogatott számunkra. Ugyanis a torony omladékának bontása során, annak belsejében 20 darab, nagyon jó állapotban lévő, ezüst denárt találtunk, amelyek I. Ferdinánd uralkodása alatt készültek. Az érmek egymáshoz voltak tapadva, valószíműleg ennek is köszönhető, hogy ilyen szép állapotban maradtak ránk és be voltak csomagolva valamilyen textilbe, amelynek maradványát az egyik pénzen sikerült megfigyelnünk.

A hatodik hét végére befejeztük minden megnyitott árok kibontását, egészen a sziklafelszínig és a középkori járószintig, ahol az megmaradt. Így az utolsó hét második fele már főként a dokumentálás időszaka volt: lerajzoltuk az előkerült falakat, az árkok metszetfalait és mindezt fotókkal is dokumentáltuk. Mindez az előkerült leletanyag és épületrészek feldolgozása során nagyon sok segítséget nyújt majd.

A feltárás során legnagyobb mennyiségben kerámiaedények és kályhaszemek töredékei, valamint állatcsont került elő. Ezenkívül sok vasszöget is találtunk. A fém leletek közül még külön kiemelnénk egy kis vasnyílhegyet és vascsatot is. Több faragott csontot is találtunk: számszeríj diót, átfúrt csontlemezeket, csontsíp töredékét. Az ásatást követően már kezdetét vette a kerámialeletek restaurálása és bízunk benne, hogy minél több edényt és kályhaszemet sikerül majd összeállítani.

Ezzel pedig szemptember közepén véget is ért az ásatás a Várhegyen, amelyet szomorúan vettünk tudomásul, hiszen mindenki nagy lelkesedéssel dolgozott az elmúlt hat hét során. Végül pedig szeretnénk megköszönni Ringer Istvánnak és a Kazinczy Ferenc Múzeumnak az ELTE-BTK régészhallgatói nevében, hogy résztvehettünk a feltáráson, amely alapján kiderült, hogy a vár szinte teljesen föld alatt van és valószínűleg sok meglepetést tartogat még az elkövetkező kutatások számára. Önkénteseinek pedig köszönjük munkájukat, amellyel nagyon sokat segítettek nekünk a a feltárásban és szintén köszönettel tartozunk Ignácz Andrásnak, aki az utolsó két hét folyamán biztosított számunkra nagyon finom reggelit és ebédet Várhegyüdülőben, hogy még nagyobb erővel és kedvvel tudjuk befejezni a megkezdett munkát. Bízunk benne, hogy jövőre is folytathatjuk az idén megkezdett munkát!

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com