6.

 

Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum

foglalkozás neve:

„Kézzel fogható középkor”

ajánlott korosztály:

3-10. évfolyam

időtartam:

(1 v. 2 tanóra)

2 tanóra

milyen pedagógiai cél valósul meg a foglalkozás során:

A foglalkozás célja a tanulók esztétikai és érzelmi nevelése, képzeletük és kreativitásuk fejlesztése, anyanyelvi kompetenciájuk, szövegértési és szövegalkotási képességük fejlesztése, szókincsük gyarapítása és az olvasás megszerettetése.

kapcsolódó kerettantervi tematika:

A foglalkozás kapcsolódik:

Az erkölcstan tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Lakóhelyi épített örökségünk:

-          Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő nemzedékektől?

-          Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a múzeumfalvakban?

-          Tárgyaink világa:

-          Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?

-          Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban?

-          Miért változnak a tárgyaink?

-          Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?

A környezetismeret tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális nevezetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti környezete.

A vizuális kultúra tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló és eltérő vonások elemzése, értelmezése.

A matematika tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Tájékozódás az időben.

A történelem tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Rejtőzködő múlt, a régészek munkája.

-          A középkori városok.

A honismeret tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Az én városom, falum.

-          A lakóhely természeti adottságai, helytörténete, néphagyományai.

-          A lakóhelyhez köthető neves személyiségek, nevezetes épületek, intézmények.

-          Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek.

-          Konyhai cserépedények: a főzés, sütés, tálalás, élelmiszertárolás edényei.

-          Fazekasmesterség.

Az életvitel tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről.

-          Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal.

-          Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigetelés.

-          Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik.

 

A vizuális kultúra tantárgy 7-8. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció).

-          Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti példák alapján.

-          Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes technikákkal.

-          Művészeti élmények vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban.

A magyar nyelv és irodalom 9-10. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk.

-          Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek.

A történelem tantárgy 9-10. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei.

foglalkozás leírása:

Az Egy eltűnt vár nyomában című kiállítással történő megismerkedés közben nagyobb hangsúly fektetünk a középkori mesterségekkel kapcsolatos érdekességekre, szokásokra. A kiállítótérben a tanulók kézzel foghatnak olyan cserépedény-darabokat, melyek az újhelyi vár ásatása során kerültek felszínre, viszont az állapotukból adódóan nem sikerült restaurálni őket. A foglalkoztató teremben középkori cserépedényeket ábrázoló puzzle-k összeállítása. Ezután saját puzzle készítése: minden tanuló kap egy A4-es műszaki rajzlapot, melyre lerajzol nagy méretben egy, a kiállításban látható középkori tárgyat, majd teljes tárgy- és háttér színezés után felvágja darabokra. Páronként cserélnek egymással, és az így elkészült középkori tárgyakat „rekonstruálják”.

mely kompetenciá(ka)t fejleszti

A foglalkozás fejleszti:

Szociális és állampolgári kompetencia

Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség

Anyanyelvi kommunikáció

mely fejlesztési terület(ek)hez járul hozzá

 

A foglalkozás hozzájárul:

Erkölcsi nevelés

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Fenntarthatóság, környezettudatosság

mely műveltségi területhez kapcsolódik

A foglalkozás kapcsolódik:

Anyanyelv és irodalom

Ember és társadalom

Ember és természet

Földünk és környezetünk

Művészetek

Életvitel és gyakorlati ismeretek

a látogatás előkészítése:

A múzeumlátogatás előtt javasoljuk a középkorról történő beszélgetést, hogy a középkort el tudják helyezni a tanulmányaikban, az időszalagon. Érdemes arról is beszélgetni az előkészítő óra során, hogy mit várnak a diákok a múzeumlátogatástól.

Továbbá fontos megismertetni a tanulókat a múzeumi alapviselkedés legfontosabb elemeivel is.

a látogatás feldolgozása:

A múzeumlátogatás feldolgozására a múzeumpedagógiai foglalkozás során szerzett élmények, ismeretek és tapasztalatok közös felidézését ajánljuk.

 

 

7.

Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum

foglalkozás neve:

„Legyünk birtokosok!”

ajánlott korosztály:

5-10. évfolyam

időtartam:

(1 v. 2 tanóra)

2 tanóra

milyen pedagógiai cél valósul meg a foglalkozás során:

A foglalkozás célja a tanulók esztétikai és érzelmi nevelése, képzeletük és kreativitásuk fejlesztése, anyanyelvi kompetenciájuk, szövegértési és szövegalkotási képességük fejlesztése, szókincsük gyarapítása és az olvasás megszerettetése.

kapcsolódó kerettantervi tematika:

A foglalkozás kapcsolódik:

A történelem tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Rejtőzködő múlt, a régészek munkája.

-          A középkori városok.

A honismeret tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Az én városom, falum.

-          A lakóhely természeti adottságai, helytörténete, néphagyományai.

-          A lakóhelyhez köthető neves személyiségek, nevezetes épületek, intézmények.

-          Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek.

Az életvitel tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről.

-          Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal.

-          Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigetelés.

 

A vizuális kultúra tantárgy 7-8. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció).

-          Művészeti élmények vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban.

A magyar nyelv és irodalom 9-10. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk.

-          Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek.

A történelem tantárgy 9-10. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei.

foglalkozás leírása:

Az Egy eltűnt vár nyomában című kiállítás megtekintése közben megismerkedünk Perényi Péter nevével, középkori érdekességekkel. A kiállítótérben megtekinthetünk korabeli dokumentumokat. A foglalkoztató teremben minden tanuló elkészíti egy elképzelt birtok adománylevelét, melyre rákerül az újhelyi vár rajza, sziluettje, tintával, mártós tollal írt szöveg, valamint egy saját készítésű pecsét lenyomata.

mely kompetenciá(ka)t fejleszti

A foglalkozás fejleszti:

Szociális és állampolgári kompetencia

Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség

Anyanyelvi kommunikáció

mely fejlesztési terület(ek)hez járul hozzá

 

A foglalkozás hozzájárul:

Erkölcsi nevelés

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Fenntarthatóság, környezettudatosság

mely műveltségi területhez kapcsolódik

A foglalkozás kapcsolódik:

Anyanyelv és irodalom

Ember és társadalom

Ember és természet

Földünk és környezetünk

Művészetek

Életvitel és gyakorlati ismeretek

a látogatás előkészítése:

A múzeumlátogatás előtt javasoljuk a középkorról történő beszélgetést, hogy a középkort el tudják helyezni a tanulmányaikban, az időszalagon. Érdemes arról is beszélgetni az előkészítő óra során, hogy mit várnak a diákok a múzeumlátogatástól.

Továbbá fontos megismertetni a tanulókat a múzeumi alapviselkedés legfontosabb elemeivel is.

a látogatás feldolgozása:

A múzeumlátogatás feldolgozására a múzeumpedagógiai foglalkozás során szerzett élmények, ismeretek és tapasztalatok közös felidézését ajánljuk.

 

 

8.

Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum

foglalkozás neve:

„Régészkedjünk!”

ajánlott korosztály:

3-10. évfolyam

időtartam:

(1 v. 2 tanóra)

2 tanóra

milyen pedagógiai cél valósul meg a foglalkozás során:

A foglalkozás célja a tanulók esztétikai és érzelmi nevelése, képzeletük és kreativitásuk fejlesztése, anyanyelvi kompetenciájuk, szövegértési és szövegalkotási képességük fejlesztése, szókincsük gyarapítása és az olvasás megszerettetése.

kapcsolódó kerettantervi tematika:

A foglalkozás kapcsolódik:

Az erkölcstan tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-           Lakóhelyi épített örökségünk:

-           Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő nemzedékektől?

-           Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek vagy a múzeumfalvakban?

-           Tárgyaink világa:

-           Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?

-           Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban?

-           Miért változnak a tárgyaink?

-           Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?

A környezetismeret tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-           Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális nevezetessége. A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti környezete.

A vizuális kultúra tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-           A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló és eltérő vonások elemzése, értelmezése.

A matematika tantárgy 3-4. osztályos kerettantervében meghatározott:

-           Tájékozódás az időben.

A történelem tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Rejtőzködő múlt, a régészek munkája.

-          A középkori városok.

A honismeret tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Az én városom, falum.

-          A lakóhely természeti adottságai, helytörténete, néphagyományai.

-          A lakóhelyhez köthető neves személyiségek, nevezetes épületek, intézmények.

-          Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek.

Az életvitel tantárgy 5-6. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasznált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről.

-          Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal.

-          Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötőanyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigetelés.

 

A vizuális kultúra tantárgy 7-8. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció).

-          Művészeti élmények vizuálisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban.

A történelem tantárgy 9-10. osztályos kerettantervében meghatározott:

-          A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei.

foglalkozás leírása:

Az Egy eltűnt vár nyomában című kiállítás megtekintése közben előtérbe kerül a régészek hivatása. A tanulók megismerhetik, hogy a tényleges terepi munkálatokat milyen egyéb régészeti mozzanatok előzik meg. A kiállítótérben kézbe veszünk cserépedény-darabokat. Majd homokból ecsetek segítségével kavicsokat régészkedünk elő. Ezeket megfestjük középkori motívumokkal. Amíg száradnak a középkori leletek, kincsek, addig nyakba akasztható szütyőt készítünk nekik, hogy legyen miben tárolni, hordani, mint egy amulettet vagy talizmánt.

mely kompetenciá(ka)t fejleszti

A foglalkozás fejleszti:

Szociális és állampolgári kompetencia

Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség

Anyanyelvi kommunikáció

mely fejlesztési terület(ek)hez járul hozzá

 

A foglalkozás hozzájárul:

Erkölcsi nevelés

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Fenntarthatóság, környezettudatosság

mely műveltségi területhez kapcsolódik

A foglalkozás kapcsolódik:

Anyanyelv és irodalom

Ember és társadalom

Ember és természet

Földünk és környezetünk

Művészetek

Életvitel és gyakorlati ismeretek

a látogatás előkészítése:

A múzeumlátogatás előtt javasoljuk a középkorról történő beszélgetést, hogy a középkort el tudják helyezni a tanulmányaikban, az időszalagon. Érdemes arról is beszélgetni az előkészítő óra során, hogy mit várnak a diákok a múzeumlátogatástól.

Továbbá fontos megismertetni a tanulókat a múzeumi alapviselkedés legfontosabb elemeivel is.

a látogatás feldolgozása:

A múzeumlátogatás feldolgozására a múzeumpedagógiai foglalkozás során szerzett élmények, ismeretek és tapasztalatok közös felidézését ajánljuk.

 

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com